Wieści z sesji

  • 04.03.2020, 13:02
  • UP

Dwudziestego czwartego lutego odbyła się sesja rady miejskiej.

Opieka nad zwierzętami

- Już od kilku lat przygotowujemy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśnica - mówił burmistrz Łukasz Jastrzembski. - Priorytetowymi zadaniami są: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opieka nad wolno żyjącymi zwierzętami i wyławianie tych zwierząt, poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt czy usypianie ślepych miotów. Są to zadanie nałożone na nas ustawowo. Realizujemy je przy pomocy i we współpracy z zewnętrznymi przedsiębiorcami m.in. na rok 2020 z firmą Gabrieli Bartoszek z Żędowic w zakresie wyłapywania i prowadzenia schroniska oraz z lekarzem Witoldem Smoktunowiczem, który zapewnia nam opiekę weterynaryjną dla zwierząt, które potrzebują pomocy. Jeśli pojawiają się jakieś zwierzęta gospodarskie, które potrzebują schronienia, to w tym zakresie współpracujemy z RSP Leśnica. Środki przeznaczone na cały rok na ten cel to 15 tys. zł.

Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Za ile na kąpielisko?

Podczas sesji radni ustalili wysokość opłat za korzystanie z usług kompleksu rekreacyjnego i kąpieliska w Leśnicy. Jednorazowy bilet normalny całodzienny kosztować będzie 8 zł, a ulgowy 5 zł. Bilety popołudniowe (16.00-19.00) normalne wyniosą 5 zł, a ulgowe 3 zł. Do bezpłatnego wstępu na kąpielisko upoważnione są dzieci w wieku do lat 3 oraz weterani i weterani poszkodowani za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Do biletu ulgowego uprawnione są dzieci w wieku 3-7 lat, dzieci i młodzież ucząca się, studenci do 26. roku życia, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne za okazaniem odpowiednich legitymacji.

Co się działo między sesjami

- Trwają prace budowlane w zakresie przebudowy drogi do kąpieliska w Leśnicy - informował burmistrz. - Wykonano roboty ziemne, stabilizację oraz przesunięto transformator, aby w sposób właściwy poprowadzić połączenie drogi gminnej z drogą powiatową. Pojawiły się dodatkowe prace i po sesji podpisany zostanie aneks do umowy. Jeśli chodzi o ulicę Wiejską w Kadłubcu, to przekazano plac budowy. Czekamy na informację od wykonawcy, kiedy zaczyna realizować to zadanie. Jest to pierwszy etap remontu drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej za klubem wiejskim. Jeśli chodzi o klub wiejski w Wysokiej, to jesteśmy po kontroli z urzędu marszałkowskiego. Kontrola ta poprzedza wypłatę środków na dofinansowanie tego zadania. Podpisaliśmy umowę z Tauronem na przeprowadzenie analizy oświetlenia w całej gminie. W oparciu o tę analizę będą wytyczne, na jakich słupach zamontować lampy ledowe, które spełniać będą wszystkie wymogi. Uzupełniliśmy i poprawiliśmy wniosek o dofinansowanie zadania związanego z budową trzeciego etapu kanalizacji w Zalesiu Śl. Jeśli znajdziemy się na ostatecznej liście rankingowej, wtedy po podpisaniu umowy będziemy mogli wprowadzić środki finansowe i realizować to zadanie - wymieniał burmistrz. - Przygotowujemy się do zakupu ławek i donic, które zlokalizowane będą na rynku na Górze Św. Anny. W ubiegłym roku przygotowana była dokumentacja przeniesienia stacji transformatorowej zlokalizowanej między SOSW a budynkiem byłego gimnazjum, tak aby przenieść go z przestrzeni między budynkami bliżej drogi. Dokumentacja jest przygotowana i umowa z Tauronem podpisana. W ramach tej umowy samo przeniesienie transformatora i zlokalizowanie nowego leży w gestii Tauronu, ale pewne prace są po stronie gminy, m.in. wykonanie ogrodzenia, podziałów geodezyjnych i zamiana działek, jak również wykonanie części elementów kablowych. Na najbliższej sesji zostaną zabezpieczone środki finansowe na zadania, które mają być realizowane przez gminę - zapowiedział burmistrz.

Łukasz Jastrzembski zapowiedział też przystąpienie do realizacji budowy placu zabaw przy przedszkolu w Raszowej.

UP

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe