Co jest zabytkiem, a co nie?

  • 11.02.2020, 13:28
  • BEA
Co jest zabytkiem, a co nie?

Zabudowania folwarczne w Otmicach: obora, wozownia, spichlerz od 1967 roku widnieją w wojewódzkim rejestrze zabytków. Wpisano je, gdy były jeszcze w dobrym stanie, teraz są ruiną, ale zabytkową i niewiele można z nimi zrobić bez porozumienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zbudowane są z charakterystycznego na terenie powiatu kamienia wapiennego - podobnie jak wiele domów mieszkalnych, stodół etc. Większość z tych nieruchomości zabytkami nie jest, choć widnieją w Gminnej Ewidencji Zabytków. Lista ta obejmuje trzy opasłe tomy!

To zbiór kart adresowych nieruchomości, budynków i stanowisk archeologicznych, będących świadectwem minionej epoki... Teoretycznie powinny być to obiekty cenne pod względem historycznym i kulturowym, w rzeczywistości wiele z nich to zupełne ruiny, inne zostały mocno zmienione przez lata i trudno teraz doszukać się cennej spuścizny dziejowej.

W gminnej ewidencji zapisane są na przykład stacje trafo, zwykłe rudery czy mocno zmodyfikowane już budynki mieszkalne. Znajdziemy tu np. remizę i plebanię w Izbicku czy trafostacje w Krośnicy, Siedlcu i Ligocie Czamborowej.

Gmina chce uaktualnić swoją listę zabytków.

- Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie z naszej ewidencji obiektów zabytkowych, które są w złym stanie technicznym bądź utraciły swoje walory historyczne, można też zawnioskować o ujęcie w niej nowych zabytków, które tych wartości nabrały - mówi Dariusz Bekiersz z Urzędu Gminy w Izbicku.

Wniosek podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości, której on dotyczy, musi zawierać dane właścicieli, dokładny adres obiektu, fotografie oraz uzasadnienie, dlaczego dany budynek należy skreślić (lub wprowadzić) do rejestru. Wnioski trzeba dostarczyć w formie pisemnej do siedziby urzędu gminy w Izbicku (ul. Powstańców Śl. 12) do 6 marca 2020 roku.

Wyłączenie jakichkolwiek obiektów z gminnej ewidencji zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z ewidencji wojewódzkiej, dlatego wnioski, które wpłyną do urzędu, zostaną przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu, do rozpatrzenia.

W przypadku remontów czy modernizacji odpowiednich uzgodnień z konserwatorem zabytków wymagają obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków.

Warto więc zainteresować się, czy przypadkiem nie mieszkamy w zabytku...

BEA

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Norbert Waclawczyk
Norbert Waclawczyk 13.02.2020, 13:23
Intetesujace informacje na temat zabytkow ziemi strzeleckiej znajduja sie na stronie www.moreantiqua.com
Zostan detekrywem historii.n

Pozostałe