ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy

  • 16.09.2021, 10:33
  • Źródło: ZUS Opole
ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy fot. pixabay
Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości? Czy trzeba składać wniosek i kiedy ZUS wypłaci pieniądze? Opolski ZUS podpowiada co warto wiedzieć o zasiłku pogrzebowym.

Najpierw wniosek, potem wypłata
Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się od dekady i wynosi 4 tys. zł. Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu. Żeby je otrzymać należy złożyć odpowiedni wniosek. Wystarczy wypełnić formularz o nazwie Z-12 Wniosek o zasiłek pogrzebowy, który jest dostępny w każdej placówce ZUS lub na stronie  www.zus.pl
O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się członkowie rodziny czyli współmałżonek, nawet jeśli pozostaje w separacji  orzeczonej wyrokiem sądu, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki. Zwrot kosztów pochówku będzie się też należał jednostce samorządu terytorialnego czyli gminie lub powiatowi. Ponadto pracodawcy bądź domowi pomocy społecznej, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem.

Ile wypłacili? 
Od stycznia do końca sierpnia tego roku opolski ZUS wypłacił 7637 zasiłków pogrzebowych na kwotę 30 mln 633 tys. zł.  To więcej niż w tych samych miesiącach 2020 r. Wówczas na Opolszczyźnie wypłacono 6142 świadczenia o wartości prawie 24 mln 575 tys. zł. Przeciętna wysokość zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez ZUS w tym czasie w skali kraju wyniosła 3995,40 zł.


Nie wszystkim tyle samo
Czy zasiłek będzie wypłacony w tej samej wysokości bez względu na to kto poniósł koszty pochówku? Niekoniecznie. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub na przykład gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tys. zł. Te same regulacje obowiązują, gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. Jeśli zaś koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa,   organizacji politycznej lub społecznej, niezbędne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające  pokrycie kosztów pogrzebu oraz   rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.


Kiedy zasiłek przysługuje
Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

- była ubezpieczona w ZUS lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową, 
- zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia,
- pobierała świadczenie przedemerytalne bądź zasiłek przedemerytalny, 
- zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania. ​


Co jest kosztem
Nie ma zamkniętego katalogu, który precyzyjnie określa jakie  wydatki należy uznać za koszty pogrzebu. Zwykle przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok. Przy wypłacie zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione, w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki. 


Ile czasu ma ZUS na wypłatę
Wniosek o zwrot wydatków trzeba złożyć do 12. miesięcy od dnia śmierci osoby, bo po tym okresie prawo do zasiłku wygasa. Jeśli strona, która wnioskuje o zasiłek spełniła wszystkie formalności, to ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni, od dnia wpływu wniosku do placówki ZUS. Jeżeli z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe, to prawo do zasiłku wygasa po upływie roku od dnia pogrzebu. Dokumentem, który potwierdza te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji, prokuratury bądź innej instytucji. W takiej sytuacji, ZUS wypłaci zasiłek niezwłocznie, natomiast nie później niż do 30. dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.
 

Źródło: ZUS Opole

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe