Szansa na nowe boiska

  • 21.05.2021, 12:24
  • PL
Szansa na nowe boiska Mieszkańcy wskazali, że w gminie brakuje obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia... Taki może powstanie przy ujazdowskiej szkole

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Ujazd do roku 2023 to dokument regulujący odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania zdegradowanych terenów objętych rewitalizacją ze stanu kryzysowego. Uwzględnia on 12 gminnych obszarów, które podzielono na miasto Ujazd z wyodrębnionymi 3 podobszarami oraz poszczególne sołectwa.

Podczas kwietniowej sesji rady miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie aktualizacji programu. Do ujazdowskich obszarów ujętych w programie włączono teren znajdujący się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe oraz teren Osiedla na Wzgórzu. Pozwoli to na możliwość podjęcia realizacji nowego projektu w ramach planu rewitalizacji.

Z końcem minionego roku przeprowadzono internetowe badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy - łącznie wypełniono 65 formularzy. Respondenci stwierdzili, iż gmina Ujazd jest dobrym miejscem do życia. Ich zadaniem było także wskazanie przedsięwzięć, których realizacja poprawi jakość życia w gminie. Jeden z problemów, które zgłoszono, dotyczy niewystarczającej ilości obiektów infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przeznaczonych do użytku przez dzieci i młodzież.

Władze gminy, odpowiadając na potrzeby sygnalizowane przez lokalną społeczność, przygotowały plan modernizacji kompleksu boisk zlokalizowanych przy placówce szkolnej w Ujeździe.

Gmina planuje rozbudować boiska, tak aby mogły służyć całej społeczności - w godzinach funkcjonowania szkoły korzystać będą mogli z nich uczniowie, a po tym czasie będą ogólnodostępne.

Przygotowano już dokumentację, projekt budowlany, otrzymano formalne pozwolenie na budowę. Następnie zadanie zgłoszone zostanie do przebudowy.

Podjęte działania umożliwią gminie staranie się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok. Nabór wniosków na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury sportowej zaplanowano na czerwiec tego roku. Po ogłoszeniu wyników dowiemy się, czy zadanie zgłoszone przez ujazdowski samorząd objęte zostanie dotacją.

 

PL

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe