Rusza kolejna edycja Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE

  • 29.04.2021, 11:20
Rusza kolejna edycja Programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów społecznych w ramach kolejnej edycji Programu grantowego. Równolegle Fundacja kontynuuje program wspierania działań związanych z szeroko rozumianą prewencją i walką z pandemią COVID-19.

Podobnie jak w latach ubiegłych „Aktywni w Regionie” będą finansowo wspierać realizację wybranych projektów i inicjatyw społecznych w miejscowościach sąsiadujących z zakładami Grupy Górażdże.

Zasady Programu Grantowego

Na dofinansowanie w ramach konkursu grantowego mogą liczyć najciekawsze inicjatywy o znaczeniu lokalnym i regionalnym w takich obszarach jak: ekologia, nauka i edukacja, kultura, poprawa lokalnej infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni, sport, ochrona i profilaktyka zdrowia. Zgłaszane projekty powinny odpowiadać na realne potrzeby, rozwiązywać istniejące problemy, a ich rezultaty muszą być użyteczne dla społeczności lokalnych.

Do konkursu grantowego mogą aplikować organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, ośrodki nauki, kultury, sztuki i inne podmioty. Podmioty te muszą mieć siedzibę oraz działać na terenie miejscowości i gmin, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Górażdże. o wsparcie nie mogą się starać: osoby indywidualne, przedsiębiorcy, fundacje firm, podmioty nastawione na zysk i partie polityczne.

W tym roku Fundacja przewiduje przyznawanie trzech rodzajów grantów: małe – do 5 tys. zł, duże – od 5 do 10 tys. zł oraz specjalne – powyżej 10 tys. zł. Tryb przyznawania grantów uzależniony jest od typu projektu. Nabór wniosków o granty będzie prowadzony przez Fundację w okresie od 19. 04. 21 do 16. 05. 21 roku.

Wnioski o przyznanie grantu można składać za pomocą formularza online dostępnego na stronie internetowej Fundacji www.aktywniwregionie.pl

Ogłoszenie wyników Programu grantowego nastąpi po 31. 05 br. na stronie internetowej Fundacji oraz na profilu Grupy Górażdże w portalu Facebook.

Program przyznawania dotacji finansowych na cele związane z pandemią COVID -19

Bardzo ważnym obszarem działalności Fundacji w 2021 roku jest kontynuacja działań oraz wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych z szeroko rozumianą prewencją i walką z pandemią COVID-19, jak również zwalczaniem jej społecznych skutków. Obecnie trwa kolejny etap Programu przyznawania dotacji finansowych na cele związane z pandemią COVID -19. Środki mogą być przeznaczone m. in. na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego (maski, osłony z plexi, rękawiczki, odzież ochronna, środki dezynfekcyjne etc. ), inne lokalne inicjatywy i programy dotyczące zwalczania społecznych skutków pandemii COVID-19. Pomoc finansowa jest kierowana głównie do lokalnych społeczności, mieszkańców gmin i miejscowości, na terenie których Fundatorzy prowadzą działalność produkcyjno-handlową. z programu mogą skorzystać organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, placówki opiekuńczo-lecznicze, ośrodki opieki społecznej oraz inne podmioty.

W ramach programu można ubiegać się o przyznanie środków finansowych/dotacji w wysokości maksymalnie do 25. 000 zł. Wnioski można składać za pomocą formularza online dostępnego na stronie Fundacji. Wnioski o dotacje na cele związane z COVID -19 są rozpatrywane przez Fundację na bieżąco.

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie została założona w 2012 r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa i Górażdże Beton. Jej celem jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których prowadzą swoją działalność fundatorzy, czyli spółki Grupy Górażdże, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement. w ciągu dziewięciu lat działalności fundacja wsparła ponad 450 projektów i zorganizowała kilka akcji społecznych na łączną kwotę ponad 5, 2 mln zł w obszarze, edukacji, kultury i ochrony zabytków, sportu, ochrony środowiska, poprawy lokalnej infrastruktury profilaktyki zdrowia.

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe