Wsparcie dla niepełnosprawnych

  • 24.04.2021, 12:24
  • JG
Wsparcie dla niepełnosprawnych Żeby skorzystać ze wsparcia należy złożyć prosty wniosek

W styczniu na sesji radni uchwalali Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce na lata 2021-2026. Jan Zubek, mieszkaniec Suchej i radny powiatowy zwrócił się do rady miejskiej o rozważenie podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami osób niepełnosprawnych. I tak się stało. Radni na kwietniowej sesji podjęli uchwałę w sprawie utworzenia programu osłonowego pn. „Lokalny Program Wsparcia Systemu Pomocy Społecznej - Wspieranie osób niepełnosprawnych wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy, w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

- Osoby niepełnosprawne będą kwalifikowane wyłącznie na podstawie wniosku złożonego przez nich samych lub inną upoważnioną osobę. Należy też przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie. Na ustalenie wsparcia nie ma wpływu sytuacja dochodowa rodziny - mówi Tadeusz Urbaniak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Program startuje 1 maja i na razie będzie trwał do 31 grudnia 2022 roku.

- Ma być elementem budowy przyjaznego klimatu dla osób niepełnosprawnych. Pomoc finansowa udzielana będzie w kwocie równej opłacie podstawowej ponoszonej za osobę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, do czasu posiadania przez nią aktualnego orzeczenia - dodaje kierownik.

Szacuje się, że w gminie Strzelce Opolskie mieszka około 300 osób niepełnosprawnych, które kwalifikują się do tego projektu. Ze wstępnych obliczeń wynika, że koszt jego realizacji wyniesie około 100 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie np. z powodu zmiany liczby osób objętych programem, jak również wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radna z Dziewkowic Pelagia Ochwat zabrała głos i powiedziała, że jest zadowolona, że w gminie będzie taki program, który z pewnością okaże się pomocny dla mieszkańców, a ci będą wdzięczni za podjęte decyzje. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

JG

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe