Lubimy tu mieszkać

  • 17.02.2021, 11:35
  • Romuald Kubik
Lubimy tu mieszkać

Czy nasz powiat jest miejscem idealnym do mieszkania, a może przeciwnie – żyje się tu nie najlepiej? Czy jesteśmy zżyci z lokalną społecznością, kulturą? Nasi Czytelnicy wzięli udział w ogólnopolskim badaniu ankietowym prowadzonym w ramach projektu InForMe 2.0, które miało na celu zbadanie opinii mieszkańców gmin na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych kierunków rozwoju. Większość ankietowanych stwierdziła, że identyfikuje się z miejscowością, w której mieszka. Choć o wyborze miejsca zadecydowały różne czynniki – najważniejsze to: bliskość rodziny i znajomych, bezpieczeństwo okolicy oraz możliwość znalezienia pracy.

Mieszkańcy Strzelec Opolskich i okolic odpowiadali, że są raczej zadowoleni z tego, gdzie mieszkają. Stwierdziło tak 41,2 procent ankietowanych, swoje niezadowolenie z mieszkania tutaj wyjawiło 12, 6 proc. osób. Odsetek absolutnie zadowolonych wyniósł 12,6 proc. Większość, choć zauważa mankamenty swojego miejsca zamieszkania, raczej nie chciałaby się wyprowadzić. Poważnie zastanawiało się nad tym 17,2 proc. ankietowanych. 19,1 proc. zadeklarowało, że nie chciałoby się nigdzie przenosić.

Jak w takim razie podwyższyć poczucie dobrostanu mieszkańców, by nie chcieli oni migrować w poszukiwaniu lepszych lokalizacji dla swoich domostw? Ankietowani wskazywali na wiele problemów, które występują w ich gminach – między innymi związanych z zanieczyszczeniem środowiska, złym stanem dróg, brakiem ścieżek rowerowych czy też brakiem atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu. To wyraźny sygnał dla władz samorządowych - jakimi tematami powinny zająć się w najbliższym czasie.

Gdyby to mieszkańcy gmin mogli decydować o możliwych kierunkach rozwoju swoich miejscowości postawiliby na silną gospodarkę, nowoczesną edukację oraz zwiększanie atrakcyjności turystycznej swojej okolicy. Przedsiębiorcy powinni mieć system ulg, zachęcający do inwestowania w danej okolicy, mniej wskazywało na to, że władze muszą dbać o zrównoważoną gospodarkę, godzącą rozwój biznesu z dobrem i spokojem mieszkańców. Ważnymi inwestycjami, które należałoby podjąć są budowa dróg i chodników, miejsc parkingowych, infrastruktury sportowej, ale także melioracyjnej i przeciwpożarowej.

Nasi mieszkańcy czują silny związek ze swoimi miejscem zamieszkania. Prawie połowa respondentów (48,4 proc.) ma silne poczucie tożsamości terytorialnej. Zdecydowana większość interesuje się tym, co się dzieje na terenie gminy, w której mieszka (zdecydowanie tak – 48,2 proc., raczej tak -43,7 proc.).

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji."

Romuald Kubik

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe