Kompostujesz? Nie zapłacisz więcej

  • 24.12.2020, 08:24
  • KUB
Kompostujesz?  Nie zapłacisz więcej
Na ostatniej sesji w tym roku, 14 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli uchwały związane z gospodarką odpadami w gminie.

Między innymi zatwierdzili nowy regulamin utrzymania czystości, przyjęli szczegółowe zasady świadczenia usług odbioru śmieci oraz stawki za te usługi.

Co się zmieni od nowego roku? Wzrosną opłaty za śmieci, ale radni przewidzieli ulgi dla wszystkich, którzy kompostują bioodpady na swoich posesjach.

- Dla osób kompostujących praktycznie nic się nie zmieni - wyjaśnia przewodniczący rady Norbert Jaskóła.

Radni przyjęli następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny: 26 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby; 23 zł miesięcznie od 5. osoby i każdej następnej, do 8. osoby zamieszkałej na nieruchomości; 13 zł miesięcznie od 9. osoby i każdej następnej zamieszkałej na nieruchomości.

Jednocześnie radni zgodzili się, aby odliczyć miesięcznie od powyższych kwot 4 zł od każdego mieszkańca, który zamieszkuje nieruchomość, gdzie bioodpady komunalne są kompostowane na przydomowym kompostowniku.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie chciał segregować śmieci, wówczas musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia podwyższonej opłaty za odbiór odpadów - dwukrotnie większej od mieszkańca w porównaniu ze stawkami za zbiórkę selektywną (52 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby; 46 zł za 5., 6., 7. i 8. osobę; 26 zł miesięcznie za każdą następną).

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przyjęto następujące stawki za pojemniki: o pojemności 120 litrów - 6,30 zł; 240 litrów - 12,70 zł; 1100 litrów - 58,20 zł. Za worek o pojemności 120 litrów - 12 zł. Jeśli na niezamieszkałych posesjach właściciele nie będą segregować odpadów, wówczas opłata za każdy rodzaj pojemnika i worka wzrośnie trzykrotnie (np. za odbiór pojemnika 120 litrów - do 18,90 zł).

Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy segregują śmieci, za ich odbiór będą musieli zapłacić 181,90 zł rocznie (opłatę należy wnieść do końca października). Ci, którzy nie będą segregować, zapłacą dwa razy tyle, tj. 363,80 zł.

Dla właścicieli wszystkich domów jednorodzinnych ważne jest to, że nie muszą składać do urzędu nowych deklaracji śmieciowych, jeśli liczba osób mieszkających na posesji się nie zmieniła. Jeżeli uległa zmienia - powinni wypełnić nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, kiedy zaszła zmiana.

Nowością jest termin wnoszenia opłat za śmieci - do 15 dnia każdego miesiąca (zamiast co kwartał). Można tego dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany na decyzji nadesłanej z urzędu gminy lub gotówką w kasie urzędu.

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (podmioty gospodarcze, biura, szkoły, przedszkola itp.), mogą sami zdecydować, czy od nowego roku odpady z ich posesji będą zagospodarowywane przez gminę czy też usługę tę wykona inny przedsiębiorca.
W związku z tym każdy właściciel niezamieszkałej nieruchomości (z wyjątkiem przeznaczonej na cele rekreacyjne czy z domkiem letniskowym), powinien do 30 grudnia tego roku przesłać na adres Urzędu Gminy Jemielnica (ul. Strzelecka 67) lub złożyć osobiście stosowne oświadczenie i nową deklarację śmieciową. Jeśli tego nie zrobi, wówczas od stycznia zostanie wstrzymana gminna usługa odbioru odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości nieobjęty systemem gminnym powinien zawrzeć od 1 stycznia 2021 r. umowę na odbiór odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez wójta Jemielnicy.
Właściciele nieruchomości mieszanych - czyli takich, gdzie mieszkają ludzie i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza - powinni złożyć dodatkową deklarację.
Więcej informacji na stronie gminy lub w urzędzie - 77 462 35 13.
KUB

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe