Konkursy

Złóż sobie rower i wygraj! - regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 9, Strzelce Op., partnerem jest Auto Centrum Motoryzacyjne VMAX – Salon Rowerowy Strzelce Opolskie ul. Opolska 11a

2. Uczestnikiem konkursu może być mieszkaniec powiatu strzeleckiego, który ukończył 18 lat

3. Uczestnictwo w konkursie polega na przejechaniu i udokumentowaniu zdjęciami, opisami, filmikami (do wyboru) wybranej przez siebie trasy oraz dostarczenia kuponu składającego się z 10 elementów drukowanych w gazecie Strzelec Opolski od 8 czerwca do 10 sierpnia.

4. Dokumentację z przejechania trasy wraz z kuponem można przesłać na adres redakcji „Strzelca Opolskiego”, (ul. Piłsudskiego 9, 47-100 Strzelce Opolskie) do dnia 24 sierpnia.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi w wydaniu z dnia 31 sierpnia.

6. Trasy są zróżnicowane pod względem trudności i dystansu i przebiegają na terenie powiatu strzeleckiego

7. Nagroda w konkursie jest voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Salonie rowerowym VMAX Strzelce Op. ul. Opolska 11a.

8. Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród dla autorów najbardziej kreatywnych opisów tras.

9. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na publikacje swojego imienia i nazwiska w gazecie, a także swojego wizerunku oraz fragmentów wysłanej na konkurs dokumentacji z przejechanej trasy.

10. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu i będą przechowywane przez okres niezbędny do jego przeprowadzenia

11. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas przejazdu trasy. Każda osoba jedzie we własnym zakresie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie w każdym czasie.