Andrzej Czajkowski Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zawadzkie 47-120
ul.Moniuszki 14

Profesjonalne prowadzenie spraw z zakresu bhp, w tym m.in.:

- szkolenia z zakresu bhp

- dokumentacja wypadków przy pracy

- ocena ryzyka zawodowego

- realizacja zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

- audyty z zakresu bhp

- doradztwo z zakresu bhp 

-